ประวัติบริษัท

a
DSCF7078

บริษัท ฉีติ่ง จำกัด  ( CHEE TING CO.,LTD.)

สถานที่ตั้ง : 40 หมู่ 3 ถนนบางผึ้ง-เขาดิน ตำบลเขาดิน

อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130

TEL.033-029-369 FAX.033-171-889

E-Mail : Chee.ting.111.999@gmail.com

สโลแกนบริษัท : เราจะมุ่งมั่นพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และผลิตสินค้าที่มีคุณภาพปลอดภัยตรงตามความต้องการของผู้บริโภค ส่งมอบตรงเวลา ใส่ใจการบริการและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

วันที่ก่อตั้ง : 9 กรกฎาคม 2562

ทุนจดทะเบีย: 3,000,000 บาท

ยอดจำหน่ายโดยประมาณต่อปี : 20,000,000 บาท/ปี

ผู้บริหาร : คุณจิราภรณ์ หวังหอมกลาง ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ

ระบบความปลอดภัย

HACCP Intertek
โรงงานผลิตเม็ดชาไข่มุก
โรงงานผลิตเม็ดชาไข่มุก

ด้านการผลิต

ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน เนื่องด้วยการดำเนินงานทุกขั้นตอน ตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพจากแหล่งต่างๆ ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน ทำให้เกิดความถูกต้อง แม่นยำในทุกกระบวนการผลิต สู่ปลายทางที่ส่งผลิตภัณฑ์ถึงมือลูกค้า รวมทั้ง ระบบการจัดการสินค้าลงคลัง เพื่อให้มีสินค้าเพียงพอต่อความต้องการ

ตลอดเวลาบริษัทให้ความสำคัญในการพัฒนาระบบการผลิต ให้มีความทันสมัย อย่างต่อเนื่อง เพื่อกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ และพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพ มุ่งเน้นการทำงานเป็นทีมอย่างมีระบบ 

DSCF7055