บริษัท ฉีติ่ง จำกัด

เราคือโรงงานผลิดเม็ดชาไข่มุก ที่ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน เนื่องด้วยการดำเนินงานทุกขั้นตอน ตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพจากแหล่งต่างๆ ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน ทำให้เกิดความถูกต้อง แม่นยำในทุกกระบวนการผลิต สู่ปลายทางที่ส่งผลิตภัณฑ์ถึงมือลูกค้า เรายังได้มาตราฐานการผลิต HACCP, GMP, ISO และ Halal

รายละเอียด

ผลิตภัณฑ์ไข่มุก

รับผลิดเม็ดชาไข่มุก

โดยโรงงานที่ได้มาตราฐานการผลิต HACCP, GMP, ISO และ Halal เราควบคุมการผลิตให้ได้มาตราฐานทุกขั้นตอน โดยคำนึงถึงความสะอาด ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และเรายังได้คัดสรรวัตถุดิบที่ได้มาตราฐานมีคุณภาพอีกด้วย